Transaction Limit

TUKAR LIMIT PENGELUARAN/PEMBELIAN

Berikut adalah dimana anda boleh tukar limit pengeluaran/pembayaran kepada maksima RM5000


PERHATIAN... SILA TUKAR JUGA LIMIT PENGELUARAN DI ATM MAYBANK....
Langkah 1.Had pengeluaran yang ada (default) adalah RM3000, jadi untuk pembelian produk/servis melalui internet melebihi RM3000 atau USD1000, maka perlu ubah Had tersebut (Transaction Limit Maintenance).

Langkah 2.Langkah 3.
Langkah 4.Langkah 5.


PERHATIAN... SILA TUKAR JUGA LIMIT PENGELUARAN DI ATM MAYBANK....

Lakukan di mana-mana ATM Maybank

Menu utama > lain2 urusan > penukaran bahasa/had > penukaran had pembelian >
tukar ke RM5000 ok

Juga tukar had pengeluaran dan interbank